Іспит TestDaf / вступ до вищих навчальних закладів Німеччини

Іспит TestDaf / вступ до вищих навчальних закладів Німеччини

Міжнародний мовний іспит з німецької мови TestDaf для вступу до вищих навчальних закладів Німеччини.

Іспит з німецької мови TestDaf є обов’язковою вимогою для студентів, що бажають навчатися на німецькомовних програмах бакалаврату та магістратури у Німеччині. Даний іспит розроблений за дорученням німецької служби DAAD та конференції ВНЗів (HRK) консорціумом працівників Хагенського університету і школи мовних досліджень Рурського університету в Бохумі. Сертифікати TestDafмають міжнародну репутацію і визнання якості підтвердження німецької мови вищими навчальними закладами та роботодавцями в усьому світі. Сертифікати TestDaf відповідають рівням загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (CEFR) від В2 до С1. Даний іспит проводиться в 96-ти країнах світу, всього 5 разів на рік у встановлені дати у сертифікованих центрах в усьому світі https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/


 Для українських студентів, що бажають навчатися у Німеччині, мінімальним прохідним рівнем іспиту TestDaf є рівень 4 (TDN4) — див.нижче. За міжнародними стандартами вивчення іноземних мов, для освоєння рівня 4 (TDN4) необхідно прослухати і засвоїти такі рівні і кількість академічних годин: А1 (100год.) + А2 (100год.) + В1 (120ч.) + В2 (160ч.) + С1 (160ч.) + підготовка за структурою іспиту TestDaf (60ч.). Всього 700 академічних годин.

Опис іспиту(в таблице)

Іспит TestDaf триває 195 хвилин (екзаменатори можуть робити паузи між проведенням іспиту по кожній із частин), складається з наступних 4 обов’язкових частин:

1. Читання (Leseverstehen) /

3 тексти для читання, 30 завдань, 60 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні бути в змозі показати, що вони можуть розуміти читання текстів, що мають тематичне і лінгвістичне відношення до сфери вищої освіти. Вони призначені для виконання завдань, які вимагають розуміння загального контексту і деталей, а також неявній інформації. Існує три тексти для читання з різним ступенем складності і різними типами тексту (короткі тексти із повсякденного життя, тексти у галузі журналістики, статті із спеціалізованих журналів). Це включає завдання призначення, завдання з множинним вибором і завдання з трьома варіантами вибору (правильно / неправильно / текст нічого не говорить)

2. Аудіювання (Hörverstehen) /

3 тексти на прослуховування, 25 завдань, 40 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні показати, що вони можуть розуміти аудіотексти, що мають тематичне і лінгвістичне значення у галузі вищої освіти. Три аудіотексти: діалог із повсякденного життя, радіоінтерв’ю з 3-4 учасниками і лекція або експертне інтерв’ю. Ці тексти мають різний ступінь складності і мають різні типи завдань (завдання з короткою відповіддю і правильні / неправильні завдання). Завдання полягає в тому, щоб зрозуміти загальний контекст і деталі, а також приховану інформацію

3. Письмо (SchriftlicherAusdruck) /

1 письмове завдання, 60 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні показати, що вони можуть написати зв’язний і чітко структурований текст на певну тему. У першому розділі тексту описані статистичні дані графіка або таблиці. Другий розділ тексту вимагає думки з питання обговорення

4. Усна частина (MündlicherAusdruck) /

7 розмовних завдань, 35 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні показати, що вони можуть діяти у різних ситуаціях. Іспит складається з семи завдань, які відрізняються за складністю. Тут представлені ситуації з життя, в яких студенти повинні проявити себе. Наприклад, взяти участь у бесіді між студентами, описати графік на семінарі, прокоментувати тему або сформулювати гіпотези.

Усна експресія виконується у більшості тестових центрів у комп’ютерних класах. Учасники слухають завдання з компакт-диска і одночасно читають їх у зошитах для вправ. Відповіді записуються на комп’ютер і зберігаються на компакт-диск. Учасники повинні бути готові до тестування одночасно із іншими людьми в аудиторії.

Результат іспиту TestDaf(в таблице)


 Максимальна кількість балів по кожній із частин становить 5. Результат екзамену оцінюється за кожною з чотирьох частин і присвоюється одному з трьох рівнів:

-TestDaf рівень 3 (TDN 3)

-TestDaf рівень 4 (TDN 4) — прохідний рівень для вступу до університетів Німеччини.

-TestDaf рівень 5 (TDN 5)

ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ

Іспит TestDaf можна скласти: Київ, Одеса, Харків, Львів, Полтава

Зареєструватися на іспит TestDaf можливо онлайн, терміни початку реєстрації і дати проведення іспитів вказуються на офіційному сайті TestDaf https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/pruefungstermine/

Вартість іспиту: 145 євро (станом на вересень 2019). Оплата здійснюється через інтернет-банкінг Вашого рахунку.

Результати іспиту оголошуються через 6 тижнів з моменту дати проведення іспиту на порталі Testdaf онлайн. Оригінал сертифіката видається через кілька днів після оголошення результатів у сертифікованому центрі складання іспиту у Вашому місті.

Центр TestDaf в Києві:

університет Драгоманова

Кафедра іноземних мов

вул. Пирогова, 9, к. 406

Тел .: + 38-044-239-30-84

swetlaiw@ukr.net

http://www.ipgoe.npu.edu.ua/

Контакти та адресу у інших містах ви можете знайти за посиланням: https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/testzentren-weltweit-von- t-bis-z / # anker_u

Добавить образец сертификата