Тест TestAs / вступ до вищих навчальних закладів Німеччини

Стандартизований тест TestAs (Test für Ausländische Studierende) — тест для іноземних студентів, які бажають вступити до вищих навчальних закладів Німеччини, на німецькомовні та англомовні програми Бакалаврату і Магістратури. Тест розроблений за ініціативою німецької служби DAAD та інститутом німецької мови TestDaf-Institut.Перш за все, даний тест визначає відповідність студента до обраної ним спеціальності і напрямку для вивчення у Німеччині, а саме: рівень мовної підготовки, когнітивні здібності і набуті знання у конкретній області у якості майбутньої спеціальності. Деякі університети вимагають даний тест як обов’язкову умову для вступу, а деякі вказують як бажану, інші ж і зовсім не вимагають даний тест. TestAs визначає рівень знань кандидатів, які відповідають необхідній інтелектуальній базі для конкретної галузі вивчення, на яку вони претендують. З огляду на динамічно зростаючу конкуренцію і потік іноземних студентів, високі показники з даного тесту мають суттєву перевагу перед іншими кандидатами для навчання у Німеччині, які не проходили даний тест. TestAs можуть скласти абітурієнти, які досягли віку 16 років, всього 3 рази на рік, німецькою та англійською мовою, необхідний рівень — не нижче В1.

TestAs необхідний для наступних спеціальностей і напрямків:

1.Економічні науки (Wirtschaftswissenschaften / Economics);
2.Технічні та інженерні спеціальності (Ingenieurwissenschaften / Engineering);
3.Гуманітарні, культурні та соціальні науки (Geistes, Kultur-und Gesellschaftswissenschaften / Humanities, Cultural Studies and Social Sciences);
4.Математика, інформатика, медицина та природничі науки (Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften / Mathematics, Computer Science and Natural Sciences).

Тривалість тесту TestAs - орієнтовно 260 хвилин (з паузою 30 хвилин між проведенням тесту по кожній із частин), складається з наступних 2 обов'язкових частин:

1. Основна частина (KernTest / Core Test)
Тривалість - 110 хвилин.

Визначає когнітивні здібності по всім академічним напрямками у навчанні, надаються завдання у вигляді текстів, вирішення яких ґрунтується на наявності здібностей елементарних, математичних обчислень різних видів. Дана частина тесту включає наступні завдання:

1) мовний тест у режимі онлайн (onScreen)
Визначає загальний мовний рівень англійської / німецької мови. 6 текстів, у яких необхідно доповнити відсутні слова і словосполучення. Із кожним наступним текстом рівень складності зростає. Дані завдання не мають нічого спільного із мовними іспитами Goethe Zertifikat, DSH, TestDaf, Ielts, Toefl

2) виконання математичних завдань за зразком / додавання фігур (Muster ergänzen). Представлено ряд таких фігур як лінії, кола, квадрати та інші геометричні фігури, розміщені за певними правилами і за певною схемою. Завдання полягає в умінні розпізнавання даних правил і схем і додаванні у кінець ряду потрібної фігури. У цій частині тесту велику роль відіграє логічне мислення

3) визначення числової послідовності / додавання чисел (Zahlenreihen fortsetzen). Аналогічне «додаванню фігур» завдання, з однією лише різницею, що замість фігур надається ряд чисел, які необхідно доповнити на підставі розпізнаних правил і схем

2. Спеціалізований предметний модуль (Studienfeldspezifische Testmodule / Subject-specific Tests)
Тривалість - 145-150 хвилин.

Визначає когнітивні здібності, які необхідні для успішного навчання за певним напрямком і галуззю вивчення. Обирається один із чотирьох предметних модулів:

1. економічні науки (Wirtschaftswissenschaften / Economics);

2. технічні та інженерні спеціальності (Ingenieurwissenschaften / Engineering);

3. гуманітарні, культурні та соціальні науки (Geistes, Kultur-und Gesellschaftswissenschaften / Humanities, Cultural Studies and Social Sciences);

4. математика, інформатика, медицина та природничі науки
(Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften / Mathematics, Computer Science and Natural Sciences)

Результат TestAs

Залежно від обраного предметного модуля тесту TestAs, визначається остаточний результат тесту по кожній із 2 частин (сертифікат), в якому вказується результат у балах, відсотках і стандартних значеннях. Поняття оцінки «пройдено / не пройдено» не застосовується, і, отже, немає прохідного балу. Німецькі університети використовують рейтингові списки, засновані на результатах тестів, для відбору абітурієнтів на свій розсуд.

Сертифікат TestAs ідентифікується по номеру і даті народження учасника. За цими даними університет може перевірити ваш сертифікат у будь-який час, за допомогою веб-сайту TestAS для університетів.

Термін дії сертифіката TestAS — необмежений.

Підготовка до TestAS

Пробні завдання до стандартизованого тесту TestAs (основна частина і спеціалізований модуль) можна пройти на офіційному сайті www.testas.de у розділі «Modellaufgaben» https://www.testas.de/de/modellaufgaben.htm. Даний іспит складається лише 3 рази на рік у всьому світі, і не є настільки поширеним серед абітурієнтів і студентів. З цієї причини немає підготовчих посібників до іспиту. Єдиним джерелом інформації і прикладів завдань є офіційний сайт www.testas.de

Іспит TestAs можна скласти: Київ, Одеса, Харків, Луцьк, Львів.
Зареєструватися на іспит TestAs можна онлайн https://www.testas.de/de/pruefungstermine.htm , терміни початку реєстрації і дати проведення іспитів зазначені на офіційному сайті https://www.testas.de/de/pruefungstermine.htm

Реєстрація на іспит https://www.testas.de/de/registrierung.htm

Вартість іспиту: 95 євро (станом на вересень 2019). Оплата здійснюється онлайн через інтернет-банкінг Вашого рахунку / карти.

Результати іспиту оголошуються через 4 тижні з моменту проведення іспиту на офіційному сайті http://www.testas.de

ТестАс у Києві
Університет Драгоманова
Кафедра іноземних мов
вул. Пирогова, 9, к. 406
Тел .: + 38-044-239-30-84
swetlaiw@ukr.net
http://www.ipgoe.npu.edu.ua/

Контакти та адресу у інших містах ви можете знайти за посиланням: https://www.testas.de/en/zentren_welt_en.php#U