Іспит TestDaf / вступ до університетів Німеччини

Іспит з німецької мови TestDaf є обов’язковою вимогою для студентів, що бажають навчатися на німецькомовних програмах бакалаврату та магістратури у Німеччині. Даний іспит розроблений за дорученням німецької служби DAAD та конференції ВНЗів (HRK) консорціумом працівників Хагенського університету і школи мовних досліджень Рурського університету в Бохумі. Сертифікати TestDaf мають міжнародну репутацію і визнання якості підтвердження німецької мови вищими навчальними закладами та роботодавцями в усьому світі. Сертифікати TestDaf відповідають рівням загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (CEFR) від В2 до С1. Даний іспит проводиться в 96-ти країнах світу, всього 5 разів на рік у встановлені дати у сертифікованих центрах в усьому світі https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/


Для українських студентів, що бажають навчатися у Німеччині, мінімальним прохідним рівнем іспиту TestDaf є рівень 4 (TDN4) — див.нижче. За міжнародними стандартами вивчення іноземних мов, для освоєння рівня 4 (TDN4) необхідно прослухати і засвоїти такі рівні і кількість академічних годин: А1 (100год.) + А2 (100год.) + В1 (120ч.) + В2 (160ч.) + С1 (160ч.) + підготовка за структурою іспиту TestDaf (60ч.). Всього 700 академічних годин.

Складання тесту передбачає один із форматів на вибір: цифровий або паперовий. Цифровий формат передбачає складання іспиту на комп’ютері в центрі ТестДаф зі спеціальним браузером, тому необхідно мати навички швидкого набору тексту на німецькій розкладці, відповідно, необхідно готуватися заздалегідь і практикуватися із німецькою розкладкою. Додаткового часу для набору тексту та відповідей не надаватиметься, якщо ви повільно друкуєте краще вибирати паперовий формат тесту.

Опис іспиту TestDaf
Іспит TestDaf триває 195 хвилин (екзаменатори можуть робити паузи між проведенням іспиту по кожній із частин), складається із наступних 4 обов’язкових частин:

1. Читання (Leseverstehen)/
3 текста для читання, 30 завдань, 60 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні бути в змозі показати, що вони можуть розуміти читання текстів, що мають тематичне і лінгвістичне ставлення до сфери вищої освіти. Вони призначені для виконання завдань, які вимагають розуміння загального контексту і деталей, а також неявній інформації. Існує три тексту для читання з різним ступенем складності і різними типами тексту (короткі тексти з повсякденного життя, тексти в галузі журналістики, статті з спеціалізованих журналів).Це включає в себе завдання призначення, завдання з множинним вибором і завдання з трьома варіантами вибору (правильно / неправильно / текст нічого не говорить)

2. Аудіювання (Hörverstehen)/
3 текста на прослуховування, 25 завдань, 40 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні показати, що вони можуть розуміти аудіотексти, що мають тематичне і лінгвістичне значення в галузі вищої освіти. Три аудиотекста: діалог з повсякденного життя, радіоінтерв’ю з 3-4 учасниками і лекція або експертне інтерв’ю. Ці тексти мають різний ступінь складності і мають різні типи завдань (завдання з короткою відповіддю і правильні / неправильні завдання). Завдання полягає в тому, щоб зрозуміти загальний контекст і деталі, а також приховану інформацію

3. Письмо (Schriftlicher Ausdruck)/
1 письмове завдання , 60 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні показати, що вони можуть написати зв’язний і чітко структурований текст з певної теми. У першому розділі тексту описані статистичні дані графіка або таблиці. Другий розділ тексту вимагає думки з питання обговорення

4. Усна частина (Mündlicher Ausdruck)/
7 розмовних завдань, 35 хвилин

У цій частині іспиту учасники повинні показати, що вони можуть діяти в різних ситуаціях. Іспит складається з семи завдань, які розрізняються за складністю. Тут представлені ситуації з життя, в яких студенти повинні висловити себе. Наприклад, взяти участь в бесіді між студентами, описати графік на семінарі, прокоментувати тему або сформулювати гіпотези.

Усна експресія виконується в більшості тестових центрів в комп’ютерних класах. Учасники слухають завдання з компакт-диска і одночасно читають їх в зошити для вправ. Відповіді записуються на комп’ютер і зберігаються на компакт-диску. Учасники повинні бути готові до тестування одночасно з іншими людьми в аудиторії.
Результат іспиту TestDaf

Максимальна кількість балів по кожній із частин становить 5. Результат екзамену оцінюється за кожною з чотирьох частин і присвоюється одному з трьох рівнів:
-TestDaf рівень 3 (TDN 3)
-TestDaf рівень 4 (TDN 4) — прохідний рівень для вступу до університетів Німеччини.
-TestDaf рівень 5 (TDN 5)

Зареєструватися на іспит TestDaf можливо онлайн, терміни початку реєстрації і дати проведення іспитів вказуються на офіційному сайті TestDaf за посиланням: https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/pruefungstermine/

Информацію щодо країн та міст проведення іспиту ви можете знайти за посиланням: https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/testzentrum-finden/?eventDate

Вартість іспиту: 215 євро. Оплата здійснюється через інтернет-банкінг Вашого рахунку.

Результати іспиту для паперового формату оголошуються за 6 тижнів, для цифрового формату — за 4 тижні з моменту дати проведення іспиту на порталі Testdaf онлайн. Сертификат TestDaf ідентифікується за QR-кодом. 

Центр TestDaf у Києві:
університет Драгоманова
Кафедра іноземних мов
вул. Пирогова, 9, к. 406
Тел .: + 38-044-239-30-84
swetlaiw@ukr.net